Chiến lược đại dương xanh và kỳ vọng đột phá nghệ thuật

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi nguyenhanh1975, 29 Tháng ba 2010.

 1. 28/03/2010 12:49:44
  Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng sau v[FONT=&quot]ở[/FONT] k[FONT=&quot]ị[/FONT]ch 3,5 t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] là ông Văn Công Quang – m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tên tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i còn khá l[FONT=&quot]ạ[/FONT] trong gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Sài Gòn. Vietkieu.biz có cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p g[FONT=&quot]ỡ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i “ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i bí m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t” này đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nghe anh ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t l[FONT=&quot]ộ[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng sau câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ngông c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a d[FONT=&quot]ự[/FONT] án Xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là…

  [IMG]

  Ông Văn Công Quang. [FONT=&quot]Ả[/FONT]nh: V.art cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p


  Đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng sau Xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là…có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i làm th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u không? B[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì không d[FONT=&quot]ễ[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ố[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] v[FONT=&quot]ở[/FONT] k[FONT=&quot]ị[/FONT]ch này?
  Đây không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i mà đây là cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c làm ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách t[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT] và có bài b[FONT=&quot]ả[/FONT]n, chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. Dĩ nhiên, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tay và đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT], không d[FONT=&quot]ễ[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ố[/FONT]n. Nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là khi s[FONT=&quot]ố[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT] quá l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u không nói là l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ừ[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nay trên sân kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]u Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam. Tôi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tay c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a V.Art th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] có giá tr[FONT=&quot]ị[/FONT] và đúng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ư[/FONT]ong hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a công ty: Ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t.

  Có tin đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]n r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, Xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là …hoãn ngày công di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT] tháng vì không tìm đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nhà tài tr[FONT=&quot]ợ[/FONT]. Ý ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n anh th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào?


  Ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]n không th[FONT=&quot]ể[/FONT] ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nhà tài tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] ngay s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tay vì có ai bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c chúng tôi là ai đâu mà tài tr[FONT=&quot]ợ[/FONT]. Mà đã ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]n thì t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ng[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tìm? Thông tin đó hoàn toàn không chính xác.

  Chính tôi là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ra quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh hoãn vì th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t hoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o. Tôi ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] thêm ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p thêm và đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT] thêm cho x[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đáng.
  S[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên có giá tr[FONT=&quot]ị[/FONT], nhà tài tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] tìm đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n chúng tôi trong các s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo. V.art mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n đi đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng dài ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] không ăn x[FONT=&quot]ổ[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] thì.

  H[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ế[/FONT]t ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] sĩ c[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng tác v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i V.art đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ế[/FONT]t l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i khen ng[FONT=&quot]ợ[/FONT]i anh. Đây là chiêu dùng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đánh bóng l[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n nhau hay là anh có tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t chiêu gì đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho ai cũng khen anh v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y?

  Tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i x[FONT=&quot]ử[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đàng hoàng và sòng ph[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng, tôn tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tôn tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng mình.
  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n xem đó là tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t chiêu thì đó đúng là tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t chiêu. Ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] không d[FONT=&quot]ễ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta nói t[FONT=&quot]ố[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] mình.


  Nghe nói anh có dùng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng xanh trong marketing vào ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t. C[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] là gì?

  Nh[FONT=&quot]ư[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đã bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, V-Art là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t công ty còn r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT]. Th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, V-Art th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] kỳ v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng vào kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành l[FONT=&quot]ự[/FONT]c l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng tiên phong trong m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng(còn đang tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng) v[FONT=&quot]ề[/FONT] ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p. Chúng ta đã nói nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ề[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i hóa ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m văn hóa – gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i trí chất l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i công chúng. Tuy nhiên, chúng ta l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ị[/FONT] khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng, n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m chuyên nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng cao và có t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m vóc. Ngoài ra, V-Art còn mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT] giao l[FONT=&quot]ư[/FONT]u văn hóa – ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p trong và ngoài n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c. Làm sao đ[FONT=&quot]ể[/FONT] công chúng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p c[FONT=&quot]ậ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hình ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t – gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i trí x[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đáng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì h[FONT=&quot]ọ[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ra.
  Và đó là lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]t d[FONT=&quot]ự[/FONT] án v[FONT=&quot]ề[/FONT] Xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là…
  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta đánh giá v[FONT=&quot]ở[/FONT] k[FONT=&quot]ị[/FONT]ch Xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i, em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là... là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m hoành tráng m[FONT=&quot]ở[/FONT] màng cho năm 2010, thì v[FONT=&quot]ơ[/FONT]́i V- art đó là khâu đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên trong dây chuy[FONT=&quot]ề[/FONT]n s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ộ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a V-Art. Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] riêng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m Xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i, em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là..., sau v[FONT=&quot]ở[/FONT] k[FONT=&quot]ị[/FONT]ch này, trong năm 2010 công chúng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t đón nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ế[/FONT]t các th[FONT=&quot]ể[/FONT] lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT] sách, phim truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n hình và phim nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a.

  Quá nhàm chán v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i hàng m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y d[FONT=&quot]ự[/FONT] án t[FONT=&quot]ừ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n sách dù nó là sách best seller? Anh nghĩ sao?

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u nói không s[FONT=&quot]ợ[/FONT] thì cũng không đúng. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng V-Art có ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m tin r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ự[/FONT] nhàm chán s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra. Vì xét t[FONT=&quot]ừ[/FONT] khi Trang H[FONT=&quot]ạ[/FONT] chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m Xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i, em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là...trên m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng, có đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 25 tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c và khi nó đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thành sách l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên, cũng đã gây ra c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n s[FONT=&quot]ố[/FONT]t sách. H[FONT=&quot]ơ[/FONT]n n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] c[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng tác đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]c l[FONT=&quot]ự[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nhà văn Trang H[FONT=&quot]ạ[/FONT] và m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ekip th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n chuyên nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]n m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hình th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m này s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đem đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho công chúng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n thú v[FONT=&quot]ị[/FONT] khác nhau.
  [IMG]

  V-Art s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm dây chuy[FONT=&quot]ề[/FONT]n mãi v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Trang H[FONT=&quot]ạ[/FONT] và văn h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng Đài Loan, Trung Qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c?

  Có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nói là nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Trang H[FONT=&quot]ạ[/FONT] mà chúng tôi còn m[FONT=&quot]ở[/FONT] r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng sang các tác gi[FONT=&quot]ả[/FONT] khác. Tuy nhiên, V-Art không th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách [FONT=&quot]ồ[/FONT] [FONT=&quot]ạ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m gây shock d[FONT=&quot]ư[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n. Chúng tôi cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nhà kinh doanh mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n đem l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho công chúng các s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t có ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng cao h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n. Tuy là công ty tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT], nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng V-Art cũng không lo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh tranh n[FONT=&quot]ế[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng đi c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chúng tôi thành công. B[FONT=&quot]ở[/FONT]i theo chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]c “Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng xanh” (Blue ocean strategy) thì m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i công ty, b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t k[FONT=&quot]ể[/FONT] quy mô, l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch s[FONT=&quot]ử[/FONT], ngân sách, v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a lý đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có th[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cách tân v[FONT=&quot]ề[/FONT] giá tr[FONT=&quot]ị[/FONT]. Và V-Art mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cách tân đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]p vào kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p.

  - Ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng của V-Art trong 5-10 năm t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i trong làng gia[FONT=&quot]̉[/FONT]i trí Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t công ty ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ngông, vung ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n b[FONT=&quot]ạ[/FONT]c t[FONT=&quot]ỷ[/FONT]?

  Là nhà đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT], n[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n xem l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i nhu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] ch[FONT=&quot]ố[/FONT]t thì khi không thành công sau nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ự[/FONT] án đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT] con đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình. Đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i V-Art, ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t canh b[FONT=&quot]ạ[/FONT]c, càng không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i mà có khi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] d[FONT=&quot]ở[/FONT]. Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, chúng tôi đã có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ự[/FONT] án đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng dài cho vài năm t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. Vì th[FONT=&quot]ế[/FONT], n[FONT=&quot]ế[/FONT]u ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng may có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t d[FONT=&quot]ự[/FONT] án th[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, V-Art v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n trung thành v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i con đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đã ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n. 10 năm là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] dài đ[FONT=&quot]ể[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c “ai là ai” trong làng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i trí kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t này. Vì th[FONT=&quot]ế[/FONT], V-Art kỳ v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng vào s[FONT=&quot]ự[/FONT] đón nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n chân thành t[FONT=&quot]ừ[/FONT] phía công chúng, đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chúng tôi có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c “dũng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m” trên con đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y gian nan và t[FONT=&quot]ố[/FONT]n kém này (c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i).

  - Xin cảm [FONT=&quot]ơ[/FONT]n anh và chúc cho nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ự[/FONT] án cu[FONT=&quot]̉[/FONT]a V-Art đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thành công.

  Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ạ[/FONT] (th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n)


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).