Cần tuyển gấp nhân viên sửa máy photocopy - ricoh

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi adv, 2 Tháng tám 2010.

 1. adv New Member

  [FONT=.VnTimeH]C«ng ty ĐẦU TƯ PH¸T TRIÓN C¤NG NGHÖ TH¸I B×NH D¦¥NG [/FONT]
  [FONT=.VnTimeH] [/FONT]
  [FONT=.VnTime]CÇn tuyÓn gÊp nh©n viªn kü thuËt söa ch÷a m¸y photocopyRICOH - Kh«ng h¹n chÕ vÒ ®é tuæi .[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Yªu cÇu: Lµnh nghÒ, ch¨m chØ chÞu khã[/FONT]
  [FONT=.VnTime]QuyÒn lîi: chÕ ®é ®·i ngé cao. lshy;shy;shy;u[/FONT][FONT=.VnTime]¬ng hap dan[/FONT]
  [FONT=.VnTime]§iÖn Tho¹i: 04 38542060/ 35534888[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Mobile[/FONT][FONT=.VnTime]: 0936933868[/FONT]
  [FONT=.VnTime] ( gÆp Anh Tó)[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).