Cần Bán Thiết bị đo độ đục (loại cầm tay)

Thảo luận trong 'Điện Tử, Điện Gia Dụng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi adv, 24 Tháng bảy 2010.

 1. adv New Member

  Liên hệ: 0972040986 - 0439956880 - Nick Chat: khanhnoone
  Thiết bị đo độ đục (loại cầm tay) model: HI93703CThông số kỹ thuậtLoaïi caàm tay, thieát keá vôùi boä vi xöû lyù cho keát quaû chính xaùc. Thích hôïp cho phoøng thí nghieäm, ñaùp öùng chuaån GLP.
  Thang ño: 0.00~50.00FTU; 50~1000FTU
  Khaû naêng phaân giaûi: 0.01FTU (0.00~50.00FTU); 1FTU (50~1000FTU)
  Ñoä chính xaùc: ±0.5FTU
  Nguoàn saùng: ñeøn LED
  Ligh detector: Silicon photocell
  Nguoàn 4*pinAA 1.5V
  Cung caáp goàm: cuvet thuûy tinh, pin, höôùng daãn söû duïng vaø dung dòch chuaån, dung dòch röûa cuvet, khaên giaáy lau cuvet vaø hoäp ñöïng.
   
   
  FUCO COMPANY LTD
  Dam Cong Khanh
  Add: No. 22 / 432 Block, Doi Can Str, Ba Dinh dist, Ha Noi, Viet Nam.
  Tel: 84 4 39956880 / 39956881
  Fax: 84 4 36368975
  Mobile: 84 972040986
  Email: khanhdc86.hn@gmail.com/khanhnoone@yahoo.com
  Representative office: No. 102-A3, Ngo 29, Lac Trung st, Ha Noi, Viet Nam.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).