Cần Bán mực máy in - bơm mực tại nhà- bảo hành

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi quang12, 28 Tháng bảy 2010.

 1. quang12 New Member

  Liên hệ: 01228686198 - Nick Chat: truelove_halinh
   
  TT
  Maõ Möïc
  Duøng Cho Maùy In
  Soá Trang
  Giaù(USD)
  1
  PaX®  05A
  HP LaserJet  P2035N/2055
  2.300
  46
  2
  PaX®  09A
  HP LaserJet  5Si/8000. Canon LBP WX. Lexmark Optran
  15.000
  90
  3
  PaX®  10A
  HP LaserJet  2300
  6.000
  60
  4
  PaX®  11A
  HP LaserJet  2400/ 2420/2410/2430/ Canon LBP  3460
  6.000
  65
  5
  PaX®  12A
  HP LaserJet 1010/1015/1020/3015/3020/3030/3050/1005
  2.000
  35
  6
  PaX®  13A
  HP LaserJet 1300
  2.500
  35
  7
  PaX®  15A
  HP LaserJet 1000/1200/1220/3380/Canon LBP1210/5770
  2.500
  33
  8
  PaX®  16A
  HP LaserJet 5200/ Canon LBP 3500
  12.000
  95
  9
  PaX®  24A
  HP LaserJet  1150
  2.500
  35
  10
  PaX®  27A
  HP LaserJet 4000/4050. Canon LBP 52X/LBP 1760
  6.000
  50
  11
  PaX®  29X
  HP LaserJet 5000/5100/T/N/TN
  10.000
  75
  12
  PaX®  35A
  HP LaserJet  P1006/ P1005/ Canon LBP3050/3100/3150
  1.500
  40
  13
  PaX®  36A
  HP LaserJet  1520/1522
  2.000
  40
  14
  PaX®  38A
  HP LaserJet 4200   
  12.000
  85
  15
  PaX®  39A
  HP LaserJet 4300
  12.000
  120
  16
  PaX®  42A
  HP LaserJet 4250/ 4350
  10.000
  85
  17
  PaX®  49A
  HP LaserJet 1160/1320 /Canon LBP  3300
  2.500
  36
  18
  PaX®  51A
  HP LaserJet 3005
  6.000
  75
  19
  PaX®  53A
  HP LaserJet P2014 /2015
  2.500
  40
  20
  PaX®  55A
  HP LaserJet 3015/3015 D/N
  6.000
  75
  21
  PaX®  61A
  HP LaserJet  4100/N/TN
  5.000
  65
  22
  PaX®  64A
  HP LaserJet P4015 N
  10.000
  90
  23
  PaX®  92A
  HP LaserJet 1100/1100A/3100. Canon LBP 800/ 810/ 1120
  2.500
  30
  24
  PaX®  96A
  HP LaserJet 2100/2100A/M/TN/2200.
  5.000
  57
  25
  PaX®  EP 65
  Canon LBP 2000
  10.000
  90
  26
  PaX®  EP 26
  Canon LBP 3200
  2.500
  33
  27
  PaX®  EP 303
  Canon LBP 2900/ 3000
  2.500
  35
  28
  PaX®  FX3
  Fax Canon LBP L200/L220/L240/L250/L280/L300/L350
  2.500
  39
  29
  PaX®  FX9
  Fax Canon LBP L120/140/4122
  2.500
  39
  30
  PaX®  2120
  Epson  N2120
  10.000
  110
  31
  PaX®  2500
  Epson N 2500/ N2010
  10.000
  110
  32
  PaX® 220
  Lexmark E 220
  2.500
  45
  33
  PaX®  230
  Lexmark E230/E240
  2.500
  45
  34
  PaX®  120
  Lexmark E 120
  1.500
  42
  35
  PaX®  4200
  Samsung SCX 4200
  3.000
  42
  36
  PaX®  1610
  Samsung SCX 1610/2010/4521
  1.000
  38
  37
  PaX®  1710
  Samsung SCX 1710/1750/1520/4100/4216F/1740/1510/1403
  2.500
  42
  38
  PaX®  1450
  Samsung ML 1450/1440/1451
  3.000
  62
  39
  PaX®  1640
  Samsung ML 1640/2240
  2.500
  42
  40
  PaX®  Xerox
  Xerox 3110/3210/3115/3121/3120
  2.500
  42
  Ghi Chuù:
  ·       Baûo haønh hoäp möïc ñeán khi heát möïc (ñoä phuû trang in 5%)
  ·       Baûo trì, veä sinh, söûa chöõa maùy in mieãn phí. Giao haøng taän nôi mieãn phí.
  ·       Mua 1 hoäp möïc taëng 100 000ñ, mua 5 hoäp taëng 20% ñôn giaù.
  ·       Moïi chi tieát vui long lieân heä phoøng KD: Traàn Thò Haø Linh – ñt 0838440319/01228686198 .
   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).