Cần Bán MÁY HỦY GIẤY ZIBA HC-38

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi congnghemoi, 20 Tháng bảy 2010.

 1. Liên hệ: 0903 752 268 - Nick Chat: ngochoang862000
   
   
  * Huûy 1 laàn 7- 8tôøA4 / 70g
  * Vuïn thaønh maûnh: 3 x 10mm
  * Heä thoáng choáng oàn theá heä môùi, eâm.
  * Mieäng caét roäng 220 mm
  * Töï khôûi ñoäng, toác ñoä: 3.5m/Phuùt
  * Chöùc naêng traû giaáy ngöôïc
  * Chöùc naêng choáng keït giaáy
  * Baûo haønh maùy 1naêm.
  * Thuøng giaáy 17 lít
  * Kích côõ maùy: 360x270x510 mm
  * Baùnh xe di chuyeån deã daøng.
  * Thuøng giaáy môû ngang tieän lôïi.
  BẢO HÀNH DAO CẮT 3 NĂM


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).