Cần Bán máy hủy giấy IDEAL 2360CC của Đức

Thảo luận trong 'Điện Tử, Điện Gia Dụng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi muabansi, 20 Tháng bảy 2010.

 1. muabansi New Member

  Liên hệ: 0906757489 - 0906757489 - Nick Chat: lxuanthanh84@yahoo.com.vn
  Maùy huûy taøi lieäu huyû vuïn 2x 15mm
  Maùy coù chöùc naêng töï döøng khi ñaày giaáy vaø noùng maùy
  Töï ñoäng traû ngöôïc vaø ngaét nguoàn khi keït giaáy
  Deã di chuyeån nhôø coù baùnh xe ñaåy phía döôùi
  Huûy ñöôïc 10-12 tôø/laàn,kim kẹp,đinh bấm
  Kích thöôùc : H630 x W395 x D295mm
  Troïng löôïng : 20Kg
   Dung tích:35lít
  Tốc độ cắt:0,05m/s


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).