Cần Bán máy hủy giấy IDEAL 2360 của Đức

Thảo luận trong 'Điện Tử, Điện Gia Dụng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi afg999, 20 Tháng bảy 2010.

 1. afg999 New Member

  Liên hệ: 0906757489 - 0906757489 - Nick Chat: lxuanthanh84@yahoo.com.vn
  Maùy huûy taøi lieäu caét sôïi 4mm
  Maùy coù chöùc naêng töï döøng khi ñaày giaáy vaø noùng maùy
  Töï ñoäng traû ngöôïc vaø ngaét nguoàn khi keït giaáy
  Deã di chuyeån nhôø coù baùnh xe ñaåy phía döôùi
  Huûy ñöôïc 15-17 tôø/laàn,kim kẹp,đinh bấm
  Kích thöôùc : H630 x W395 x D295mm
  Troïng löôïng : 19.5Kg
  dung tích: 35lít
  Tốc độ cắt:0,10m/s


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).