Cần Bán MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY THẺ CẢM ỨNG U160

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi vietbis, 13 Tháng bảy 2010.

 1. vietbis New Member

  Liên hệ: 08 38370287 - 38370286 - 0933353244 - Nick Chat: nguyen_tuan_2087 danghoaicong lenuyenbang87
  Tính naêng:
  - Duøng ñöôïc nhieàu daáu vaân tay theû caûm öùng
  - Dung löôïng löö tröõ 2200 daáu vaân tay theû caûm öùng Password
  - Dung löôïng löu tröõ trong maùy 80.000 laàn chaám coâng
  - Söû duïng Chip  xöû lyù Intel cuûa Myõ

  <span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: VNI-Times;">- Toác ñoä xöû lyù raát nhanh


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).