Cần Bán LAPTOP GIA RE CHO SINH VIEN

Thảo luận trong 'Thiết bị, linh kiện điện tử điện máy HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi muare, 29 Tháng bảy 2010.

 1. muare New Member

  Liên hệ: 0986219902 -
   
  Baùn laptop Axioo;hang chinh hang mua tai Phong Vu,can bo nha nuoc xai ky,ko tray xuoc,con bao hanh 6 thang
  maøn hình 14”WGA-pentium dual core T4200(2*2Gh)-Ram 1Gh-card maøn hình 128Mb(coù theå naâng caáp)-HDD 250 Gh-DVD RW-wifi-camera 1.3 megapixel-khe theû nhôù tích hôïp 5in1-pin 6 cell xaøi hôn 3 tieáng (trong ñieàu kieän chuan)-windown 7 coù baûn quyeàn-chôi game online thoaûi maùi
  caëp xaùch zin theo maùy,taëng chuoät
  giaù baùn: 7.000.000 khoâng traû giaù,coi maùy thích lieàn phuø hôïp vôùi hoïc sinh,sinh vieân
  lieân heä:0986219902 gaëp Chaâu
  tieáp ngöôøi thieän chí,coi maùy thöù 7 chuû nhaät,vì ngaøy thöôøng baän ñi laøm


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).