Cần Bán hoa vaï

Thảo luận trong 'Quà Lưu Niệm, Hoa HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi muare, 13 Tháng bảy 2010.

 1. muare New Member

  Liên hệ: 01284561878 - Nick Chat: tinh_doncoi962008
  [IMG]SHOP:SUPJN
  Đến với SUPJN Shop là đến với sự an tâm , tin tưởng và uy tín
   
  Để biết thêm kích thước và xem thêm màu của sản phẩm các bạn pm nick Yahoo : tinh_doncoi962008
  Phone:01284561878[IMG]
  Hoa vaûi töï tay laøm,xjnh uj la` xjnh,dung` ñeå trang trí,laøm ñeïp cho ngoâi nhaø.Vi` töï tay laøm neân faj ñaët haøng tröôùc 1 tuaàn nhek’ caùc païn[IMG]
  [IMG] hoa lan 70k
  [IMG]tram^ oâi 100k
  [IMG] cat' tuong 150k
  [IMG] lan vu~ 150k
  [IMG] hoa ly 150k
  [IMG] 150k
  [IMG] 200k
  [IMG] 300k
  [IMG] hoa ly 400k,dep' ,bong^ nhju` neân za' hôi maéc nhak
  [IMG] hoa vu*ong hau 200k
  LÖU YÙ:[IMG]
  -Haøng mua roài mieãn traû laïi[IMG]
  -SP zoáng nhö hình chæ khaùc chaäu thụ nhak,baûo ñaûm ñeïp[IMG]
  -free ship ôû wan 5 vaø khu vöïc Ta^n kì taân wi',vaø gaàn ñöôøng LÝ Chje^u Hoaøng .kon` caùc khu vöïc khaùc thì tuøy gaàn hay xa mjnh` sẽo tjnh' ship töø 5k->25k nhak[IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).