DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT

Nguyên chất 100%, Có tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc, giảm béo

QUẢNG CÁO


Cần Bán hoa vaï

Thảo luận trong 'Quà Lưu Niệm, Hoa HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi muare, 13 Tháng bảy 2010.

 1. muare New Member

  Liên hệ: 01284561878 - Nick Chat: tinh_doncoi962008
  [IMG]SHOP:SUPJN
  Đến với SUPJN Shop là đến với sự an tâm , tin tưởng và uy tín
   
  Để biết thêm kích thước và xem thêm màu của sản phẩm các bạn pm nick Yahoo : tinh_doncoi962008
  Phone:01284561878[IMG]
  Hoa vaûi töï tay laøm,xjnh uj la` xjnh,dung` ñeå trang trí,laøm ñeïp cho ngoâi nhaø.Vi` töï tay laøm neân faj ñaët haøng tröôùc 1 tuaàn nhek’ caùc païn[IMG]
  [IMG] hoa lan 70k
  [IMG]tram^ oâi 100k
  [IMG] cat' tuong 150k
  [IMG] lan vu~ 150k
  [IMG] hoa ly 150k
  [IMG] 150k
  [IMG] 200k
  [IMG] 300k
  [IMG] hoa ly 400k,dep' ,bong^ nhju` neân za' hôi maéc nhak
  [IMG] hoa vu*ong hau 200k
  LÖU YÙ:[IMG]
  -Haøng mua roài mieãn traû laïi[IMG]
  -SP zoáng nhö hình chæ khaùc chaäu thụ nhak,baûo ñaûm ñeïp[IMG]
  -free ship ôû wan 5 vaø khu vöïc Ta^n kì taân wi',vaø gaàn ñöôøng LÝ Chje^u Hoaøng .kon` caùc khu vöïc khaùc thì tuøy gaàn hay xa mjnh` sẽo tjnh' ship töø 5k->25k nhak[IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).