Cần Bán CTY TNHH TM-DV-KT NGỌC VẠN( GẶP LONG 090

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi giangnguyen, 22 Tháng bảy 2010.

 1. Liên hệ: 0903 752 268 - Nick Chat: ngochoang862000
   
  * Huûy 1 laàn 14-16tôøA4 / 70g
  * Vuïn thaønh maûnh: 2 x 10mm
  * Caét CD/ Card/ Kim baám.
  * Heä thoáng choáng oàn theá heä môùi, eâm.
  * Huûy toác ñoä cao: 6 m/Phuùt
  * Mieäng caét roäng 220 mm
  * Töï khôûi ñoäng.
  * Chöùc naêng traû giaáy ngöôïc
  * Chöùc naêng choáng keït giaáy
  * Baûo haønh maùy 2 naêm
  * Thuøng giaáy 42 lít
  * Kích côõ maùy: 450x390x702 mm
  * Baùnh xe di chuyeån deã daøng.
  * Thuøng giaáy môû ngang tieän lôïi.
   
   
  Baûo haønh dao caét 7 naêm


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).