Cần Bán Cooler Box - 26.4l - R Coleman

Thảo luận trong 'Thiết bị nhà bếp HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhtai, 16 Tháng bảy 2010.

 1. thanhtai New Member

  Liên hệ: 84-8 38471052 - 0909.774.733 - Nick Chat: maohiemvn - Skype: maohiemvn
  Lôùp caùch nhieät
  §An toaøn cho moâi tröôøng vôùi vaät lieäu khoâng aûnh höôûng ñeán taàng
  §Naép cho baûn leà
  §Chöùa ñöôïc chai 02 liter theo chieàu döùng
  §Kích thöôùc beân ngoaøi: 19.7" x 12" x 13.7“
  §Kích thöôùc beân trong: 15" x 7" x 10.6“
  §Made in the USA
  §Dung tích: 26 L


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).