Cần Bán Cô dâu chú rể đều xinh

Thảo luận trong 'Quà Lưu Niệm, Hoa HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhdanh, 16 Tháng bảy 2010.

 1. thanhdanh New Member

  Liên hệ: 01674735087 - Nick Chat: rosy_crane_90
  [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG]
  Welcome To *Baby_rubi  Shop*
  Với những mẫu hoa độc đáo và đa dạng,bạn sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất mọi thời đại
  <span style="font-size: 18pt; font-family: comic sans ms,sans-serif;">
  A:Thông tin mua hàng:[IMG]
  [IMG]Caùc baïn xem maãu vaø ñaët haøng cho shop theo Mã Số.
  [IMG]Ñeán nhaø mình ñaët tieàn coïc(50%) vaø nhaän bieân lai.Shop sẽ giao haøng theo ngaøy quy định.
  [IMG]Khi giao haøng mình seõ tính ship(phí vaän chuyeån) tuøy theo ñòa ñieåm(töø 10-30k).
  [IMG]Khi mua hàng các ban vui lòng xem thông tin va mẫu mã thật kĩ vì hàng mua rùi hok được trả hoặc đổi lại


  B:Trang điểm cô dâu tại nhà:[IMG]
  Với các chuyên gia trang điểm đã được Bộ văn hóa nghệ thuật tp.HCM cấp bằng chuyên nghiệp,chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành cô dâu lộng lẫy nhất trong ngày trọng đại mà không hề tốn kém.
   
  [IMG]500.000vnd/1 lần trang diểm
  Mình sẽ tính phí đi dường tùy theo từng địa điểm (20->50k)[IMG]

   
  C:Lieân heä:[IMG]
  Ñeå bieát theâm thoâng tin mua baùn va giao dòch,caùc baïn vui loøng lieân heä tröïc tieáp vôùi mình qua:
  [IMG]Y!M:rosy_crane_90
  [IMG]ÑT:01674735078_08 37430367(gaëp Phöôïng)
  [IMG]ÑC:33 ñöôøng 11 phöôøng Bình Tröng Taây Q2.Tp.HCM
  [IMG]Ngaân haøng:AGRIBANK(chi nhaùnh Hieäp Phöôùc)
  [IMG]Chuû taøi khoaûn:Nguyeãn Thò Hoàng Phöôïng
  [IMG]Soá taøi khoaûn: 1940205033608
   
  CA1_30k
  [IMG]


  CA2_25k
  [IMG]


  CA3_25k
  [IMG]


  CA4_25k
  [IMG]


  CA5_40k
  [IMG]


  CA6_25k
  [IMG]


  CA7_40k
  [IMG]


  CA8_40k
  [IMG]


  CA9_40k
  [IMG]


  CA11_45k
  [IMG]


  CA12_25k
  [IMG]


  CA15_45k
  [IMG]


  CA 16_30k
  [IMG]


  CA17_50k
  [IMG]


  CA18_50k
  [IMG]


  CA19_40k
  [IMG]  CA20_25k
  [IMG]


  CA21_50k
  [IMG]


  CA22_30k
  [IMG]


  CA23_40k
  [IMG]


  CA24_45k
  [IMG]


  CA25_50k
  [IMG]


  CA26_50k
  [IMG]


  CA27_CA28_CA29_CA30_35k
  [IMG]


  CA31_40k
  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).