Cần Bán Chuyên bán vỏ ĐT nokia,samsung,sony,moto

Thảo luận trong 'Thiết bị, linh kiện điện tử điện máy HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi cakien, 24 Tháng bảy 2010.

 1. cakien Active Member

  Liên hệ: 0914234467 - Nick Chat: kienhao188@yahoo.com
   
  [IMG]
  [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG]
  NOKIA E63
  170.000 VNĐ
  NOKIA 9500
  200.000 VNĐ
  NOKIA 9300 ZM
  600.000 VNĐ
  NOKIA 8800 Specia Zin
  410.000 VNĐ
  NOKIA 8310
  35.000 VNĐ
  NOKIA 8250
  35.000 VNĐ
  NOKIA 8210
  35.000 VNĐ
  NOKIA 7900
  170.000 VNĐ
  NOKIA 7500 phim
  140.000 VNĐ
  NOKIA 7710
  170.000 VNĐ
  NOKIA 7610 Supernova
  140.000 VNĐ
  NOKIA 7390 Zin
  200.000 VNĐ
  NOKIA 7370 Zin
  170.000 VNĐ
  NOKIA 7360
  45.000 VNĐ
  NOKIA 7310Supernova
  90.000 VNĐ
  NOKIA 7270 Zin
  100.000 VNĐ
  NOKIA 7260 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 7250 zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 7210 Supernova zin
  100.000 VNĐ
  NOKIA 7210
  40.000 VNĐ
  NOKIA 7200 ZM
  200.000 VNĐ
  NOKIA 7200 zin
  100.000 VNĐ
  7100 Supernova
  140.000 VNĐ
  NOKIA 6708
  170.000 VNĐ
  NOKIA 6681 Zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 6680zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 6670zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 6610i zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 6610
  40.000 VNĐ
  NOKIA 6600 slide
  140.000 VNĐ
  NOKIA 6600 fold
  140.000 VNĐ
  NOKIA 6600
  40.000 VNĐ
  NOKIA 6510 zin
  55.000 VNĐ
  NOKIA 6500S bac
  150.000 VNĐ
  NOKIA 6500S den
  170.000 VNĐ
  NOKIA 6500 classic
  90.000 VNĐ
  NOKIA 6310 Zin
  115.000 VNĐ
  NOKIA 6300 Do
  115.000 VNĐ
  NOKIA 6300 bac
  100.000 VNĐ
  NOKIA 6288 Zin
  80.000 VNĐ
   
  NOKIA 6280 Zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 6270 zin
  110.000 VNĐ
  NOKIA 6267
  100.000 VNĐ
  NOKIA 6260 zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 6233 zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 6230izin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 6220 classic Zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 6220
  40.000 VNĐ
  NOKIA 6210
  55.000 VNĐ
  NOKIA 6170 zin
  170.000 VNĐ
  NOKIA 6151 zin
  100.000 VNĐ
  NOKIA 6131 zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 6125 zin
  110.000 VNĐ
  NOKIA 6120 Zin
  90.000 VNĐ
  NOKIA 6111 zin
  115.000 VNĐ
  NOKIA 6110
  100.000 VNĐ
  NOKIA 6103 zin
  140.000 VNĐ
  NOKIA 6101zin may
  110.000 VNĐ
  NOKIA 6100 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 6085 Zin may
  140.000 VNĐ
  NOKIA 6080 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 6070 Zin
  50.000 VNĐ
  NOKIA 6060 zin
  110.000 VNĐ
  NOKIA 6030zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 6020 zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 5800
  170.000 VNĐ
  NOKIA 5700 zin
  100.000 VNĐ
  NOKIA 5610 bo zin
  100.000 VNĐ
  NOKIA 5500 Phim
  115.000 VNĐ
  NOKIA 5320 XpressMusic
  100.000 VNĐ
  NOKIA 5310 XpressMusic bo zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 5300 bo zin
  100.000 VNĐ
  NOKIA 5220 XpressMusic
  100.000 VNĐ
  NOKIA 5210
  65.000 VNĐ
  NOKIA 5200 Bo Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 5130 XpressMusic
  100.000 VNĐ
  NOKIA 5100
  65.000 VNĐ
  NOKIA 5000 Zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 3650
  55.000 VNĐ
   


  NOKIA 3610 fold
  140.000 VNĐ
  NOKIA 3610
  45.000 VNĐ
  NOKIA 3600S
  125.000 VNĐ
  NOKIA 3510i
  45.000 VNĐ
  NOKIA 3510
  55.000 VNĐ
  NOKIA 3500 suon zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 3390
  40.000 VNĐ
  NOKIA 3310
  40.000 VNĐ
  NOKIA 3300
  65.000 VNĐ
  NOKIA 3250 zin
  105.000 VNĐ
  NOKIA 3250A
  90.000 VNĐ
  NOKIA 3230zin
  90.000 VNĐ
  NOKIA 3220 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 3210
  40.000 VNĐ
  NOKIA 3200
  45.000 VNĐ
  NOKIA 3120 classic
  80.000 VNĐ
  NOKIA 3120Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 3120
  40.000 VNĐ
  NOKIA 3110C zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 3100 zin
  60.000 VNĐ
  NOKIA 2760
  80.000 VNĐ
  NOKIA 2680 Zin
  80.000 VNĐ
  NOKIA 2660 Zin
  100.000 VNĐ
  NOKIA 2650 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 2630 Zin
  70.000 VNĐ
  NOKIA 2626 Zin
  45.000 VNĐ
  NOKIA 2610zin
  45.000 VNĐ
  NOKIA 2610
  40.000 VNĐ
  NOKIA 2600C Zin
  75.000 VNĐ
  NOKIA 2600 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 2310 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 2300
  35.000 VNĐ
  NOKIA 2100
  40.000 VNĐ
  NOKIA 1680
  45.000 VNĐ
  NOKIA 1650 Zin
  70.000 VNĐ
  NOKIA 1662
  40.000 VNĐ
  NOKIA 1661
  40.000 VNĐ
  NOKIA 1600 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 1209 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 1208
  35.000 VNĐ
  NOKIA 1202 Zi
  65.000 VNĐ
  NOKIA 1200 Zin
  65.000 VNĐ
  NOKIA 1110i
  35.000 VNĐ
  NOKIA 1100
  35.000 VNĐ
   


  [IMG]
  [IMG][IMG][IMG][IMG]


  [IMG][IMG][IMG][IMG]
  SAMSUNG T500
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG T400
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG T100
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG V200 Zin
  85.000 VNĐ
  SAMSUNG U900
  140.000 VNĐ
  SAMSUNG U700
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG U600
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG X830 ZIN
  280.000 VNĐ
  SAMSUNG X700
  140.000 VNĐ
  SAMSUNG X680
  130.000 VNĐ
  SAMSUNG X660
  105.000 VNĐ
  SAMSUNG X650
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG X640
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG X530
  110.000 VNĐ
  SAMSUNG X520
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG X510
  95.000 VNĐ
  SAMSUNG X480
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG X427
  90.000 VNĐ
  SAMSUNG X210
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG X200
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG X160
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG X150
  90.000 VNĐ
  SAMSUNG X120
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG S500
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG S200
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG P400
  140.000 VNĐ
  SAMSUNG P500
  160.000 VNĐ
  SAMSUNG M620 Zin
  140.000 VNĐ
  SAMSUNG M610
  140.000 VNĐ
  SAMSUNG M600
  140.000 VNĐ
  SAMSUNG J700
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG J610
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG J600
  170.000 VNĐ
  SAMSUNG L700
  250.000 VNĐ
  SAMSUNG F250
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG E900
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG E870
  180.000 VNĐ
  SAMSUNG E810
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG E800
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG E690
  115.000 VNĐ
   
  SAMSUNG E750
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG E730
  105.000 VNĐ
  SAMSUNG E720 ZIN
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG E715
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG E700
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG E630
  95.000 VNĐ
  SAMSUNG E570
  140.000 VNĐ
  SAMSUNG E350
  90.000 VNĐ
  SAMSUNG E330
  70.000 VNĐ
  SAMSUNG E310
  95.000 VNĐ
  SAMSUNG E251
  110.000 VNĐ
  SAMSUNG E250
  90.000 VNĐ
  SAMSUNG E210
  90.000 VNĐ
  SAMSUNG E200
  110.000 VNĐ
  SAMSUNG E105
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG D900i
  105.000 VNĐ
  SAMSUNG D900
  90.000 VNĐ
  SAMSUNG D880
  140.000 VNĐ
  SAMSUNG D840
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG D820
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG D600
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG D510
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG D500
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG D410
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG C300 Zin
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG C260
  95.000 VNĐ
  SAMSUNG C230
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG C170 Zin
  100.000 VNĐ
  SAMSUNG C140
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG C130
  80.000 VNĐ
  SAMSUNG C200 ZIN
  90.000 VNĐ
  SAMSUNG C100
  75.000 VNĐ
  SAMSUNG A800
  65.000 VNĐ
  SAMSUNG B300
  115.000 VNĐ
  SAMSUNG B100
  90.000 VNĐ
  SAMSUNG A500
  80.000 VNĐ
   
   
  [IMG]
  [IMG][IMG][IMG][IMG]


  [IMG][IMG][IMG][IMG]
  SONY EIRCSON w660
  140.000 VNĐ
  SONY EIRCSON Z520
  95.000 VNĐ
  SONY ERICSON Z310i
  140.000 VNĐ
  SONY ERICSON W910
  140.000 VNĐ
  SONY ERICSON W880
  95.000 VNĐ
  SONY ERICSON W850
  100.000 VNĐ
  SONY ERICSON W810
  95.000 VNĐ
  SONY ERICSON W800
  80.000 VNĐ
  SONY ERICSON W700
  95.000 VNĐ
  SONY ERICSON W610
  110.000 VNĐ
  SONY ERICSON W580
  95.000 VNĐ
  SONY ERICSON W550
  105.000 VNĐ
  SONY ERICSON W380i
  140.000 VNĐ
  SONY ERICSON W350i
  115.000 VNĐ
  SONY ERICSON W200
  80.000 VNĐ
  SONY ERICSON S500i
  90.000 VNĐ
  SONY ERICSON T630
  85.000 VNĐ
  SONY ERICSON T610
  85.000 VNĐ
  SONY ERICSON T290
  85.000 VNĐ
  SONY ERICSON T230
  70.000 VNĐ
  SONY ERICSON P900
  140.000 VNĐ
  SONY ERICSON K810
  115.000 VNĐ
  SONY ERICSON K800
  110.000 VNĐ
  SON ERICSON K770i
  115.000 VNĐ
  SONY ERICSON K750i
  80.000 VNĐ
  SONY ERICSON K610
  95.000 VNĐ
  SONY ERICSON K550
  95.000 VNĐ
  SONY ERICSON K530i
  115.000 VNĐ
  SONY ERICSON K510
  90.000 VNĐ
  SONY ERICSON K500
  80.000 VNĐ
  SONY ERICSON K320
  70.000 VNĐ
  SONY ERICSON K310
  70.000 VNĐ
  SONY ERICSON K300
  70.000 VNĐ
  SONY ERICSON J200
  75.000 VNĐ
   
   
  [IMG]


  [IMG][IMG][IMG][IMG]


  [IMG][IMG][IMG][IMG]
  MOTOROLA Z3
  95.000 VNĐ
  MOTOROLA W510
  90.000 VNĐ
  MOTOROLA W396
  115.000 VNĐ
  MOTOROLA W375
  70.000 VNĐ
  MOTOROLA W230
  70.000 VNĐ
  MOTOROLA W220
  70.000 VNĐ
  MOTOROLA U6
  140.000 VNĐ
  MOTOROLA V8
  140.000 VNĐ
  MOTOROLA V400
  100.000 VNĐ
  MOTOROLA V360
  115.000 VNĐ
  MOTOROLA V3I
  95.000 VNĐ
  MOTOROLA V3
  95.000 VNĐ
  MOTOROLA V180
  100.000 VNĐ
  MOTOROLA K1
  100.000 VNĐ
  MOTOROLA L72i
  115.000 VNĐ
  MOTOROLA L7i
  115.000 VNĐ
  MOTOROLA L7
  70.000 VNĐ
  MOTORO L6
  70.000 VNĐ
  MOTOROLA L2
  70.000 VNĐ
  MOTOROLA E6
  140.000 VNĐ
  MOTOROLA E680
  140.000 VNĐ
  MOTOROLA E1
  65.000 VNĐ
  MOTOROLA E398
  65.000 VNĐ
  MOTOROLA C261
  80.000 VNĐ
  MOTOROLA C257
  95.000 VNĐ
  MOTOROLA C168
  60.000 VNĐ
  MOTOROLA C157
  90.000 VNĐ
  Vỏ Motorola A1200 mau dỏ
  270.000 VNĐ
   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).