Cần Bán Bán máy tính mới 100 % giá siêu khuyến m

Thảo luận trong 'Thiết bị, linh kiện điện tử điện máy HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi tiendat, 6 Tháng bảy 2010.

 1. tiendat New Member

  Liên hệ: 04378226624 - 0978499292 - Nick Chat: duccuong.hanoiit
  Add : 130 Trung Kính - Cầu  Giấy HN

  Mr: Em Đức Cường  ĐT 0978 49 92 92
  Tel:04.37.822.624
  YM: duccuong.hanoiit
  Mail : duccuong.hanoiit@yahoo.com.vn

  Thông số:

  PC 01: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_ Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1.400.000 VND BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU 2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 20Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W .... R512_H20_Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

  PC02: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R1G_H20_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1tr550 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 20Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC03: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R512_H40_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1tr590 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC04: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R1G_H40_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1tr6 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC05: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R512_H80_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1tr7 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC06: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R1G_H80_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1tr830 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power Fan Sound 2.1 VGA on 128Mb (Đồng bộ Giá: 1tr650
  ATX nguyên bản chân đứng )…
  * CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC07: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R512_H20_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1tr55 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 20Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC08: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R1G_H20_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1tr720 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 20Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC09: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R512_H40_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá:1tr7 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC10: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R1G_H40_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1.85 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC11: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R512_H80_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1.87T BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC12: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R1G_H80_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 2.00T BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC13: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.8_R512_H40_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 1.850 T BH 06 tháng
  * Main945 Power Fan Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.8Ghz bus 800, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC14: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.8_R1G_H40_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 2T010 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.8Ghz bus 800, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC15: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.8_R512_H80_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá:2T BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.8Ghz bus 800, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC16: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.8_R1G_H80_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 2.140 T BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 2.8Ghz bus 800, cache 512Mb....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC17: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 3.0_R512_H40_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 2.040T BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 3.0Ghz bus 800, cache 1M....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC18: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 3.0_R1G_H40_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá:2.150tr BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 3.0Ghz bus 800, cache 1M....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC19: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 3.0_R512_H80_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 2tr170 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x2 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 3.0Ghz bus 800, cache 1M....Bh1thang
  * DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng
  * HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  PC20: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 3.0_R1G_H80_Case P4 ATX Nguon Power P4-350W Giá: 2tr300 BH 06 tháng
  * Main Intel945 Power 350W Fan 12x12 Sound 2.1 VGA on 128Mb ...BH 06 tháng
  * CPU PIV 3.0Ghz bus 800, cache 1M....Bh1thang
  * DD Ram II 1Gb buz 667Vdata......BH 1 tháng
  * HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang
  * Vo Case P4 ATX Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang
  * VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai
  * Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).