Bán máy tính văn phòng rẻ nhất

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi nguoisat, 2 Tháng tám 2010.

 1. nguoisat New Member


  Game 01:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 80Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )

  Giá : 4,100.000


  Game 02:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )

  Giá : 4,205.000


  Game 03:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 320Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 4,385.000


  Game 04:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E5200 2.5 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 80Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 4,050.000


  Game 05:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E5200 2.5 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 4,175.000


  Game 06:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E5200 2.5 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 320Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 4,345.000


  Game 07:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E2200 2.5 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 80Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 3,890.000


  Game 08:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E2200 2.5 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 4,050.000


  Main G31Giga - S2C SK 775

  Game 01: Mới 100% - BH Hãng
  Main : Main G31Giga - S2C SK 775 (Core 2 dual-Dual core)
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : vaio ,ATX … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím : Mitsumi PS/2
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi
  Giá :4,200.000


  Game 02: Mới 100% - BH Hãng
  Main : Main G31Giga - S2C SK 775 (Core 2 dual-Dual core)
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 2Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : vaio ,ATX … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím : Mitsumi PS/2
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi
  Giá :4,500.000


  Main G31Giga - S2C SK 775

  Game 03: Mới 100% - BH Hãng
  Main : Main G31Giga - S2C SK 775 (Core 2 dual-Dual core)
  CPU : Dual core E5200 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : vaio ,ATX … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím : Mitsumi PS/2
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi
  Giá :4,000.000


  Game 01:Mới 100% - BH Hãng
  Main : ArockG31 / SK 775 (Core 2 dual-Dual core)
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  VGA : Cad Đồ Họa 1Gb toubo GF 9600
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá :4,590.000

  Game 02:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Asus P5K - AM-CSI SK 775 Intel G 31 / ICH7
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 4,200.000
  Game 03:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E5200 2.5 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 4,210.000


  Game 04:Mới 100% - BH Hãng
  Main: G31Foxconn SK 775 (Core 2 dual-Dual core) bus 1333 On VGA 384Mb Cokhe PCI EX mo rong on Lan 10/100 On Sound 5.1, chay dua Ram II bus667-800 Max 4Gb
  CPU : Dual core E5200 2.5 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 160Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 3,910.000


  Game 05:Mới 100% - BH Hãng
  Main : Giga - S2C SK 775 / G 31
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 80Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 4,100.000


  Game 06:Mới 100% - BH Hãng
  Main : ArockG31 / SK 775 (Core 2 dual-Dual core)
  CPU : Dual core E5300 2.6 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 80Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 3,890.000


  Game 06:Mới 100% - BH Hãng
  Main : ArockG31 / SK 775 (Core 2 dual-Dual core)
  CPU : Dual core E2200 2.2 GHz - 2M - 64 bit – bus 800 – SK 775 - Box
  Ram : DRam II 1 Gb bus 800Mhz - Kingston – box
  HDD : Hdd 80Gb SATA FPT Samsung –Seagate-Maxxtor
  Nguồn : 550 W
  Vỏ Máy : Hanovo, Golden … (đỏ,đen,cam,xanh đen …..)
  Bàn phím :mitsumi PS/2 (màu đen )
  Chuột Quang USB( Hoặc PS/2 ): Missumi (màu đen )
  Giá : 3,820.000


  Lưu Ý:Liên Hệ Trực Tiếp Mr.SƠN 0973.428.168


  Add :Số 1 Ngõ 1160 Đường Láng - CG – HN ( đối diện cầu Yên Hòa – Đường Láng > Ngõ Chùa Nền )
  1.


  -Main 845 sk 478. Bảo hành 01 tháng
  -CPU P4 2.4GHZ. Bảo hành 01 tháng
  -DDRam Kingston 512 bus 400. Bảo hành 1 Tháng
  -HDD Maxto 40Gb. Bảo hành 03 Tháng
  -Case Power Cooler Plus new. Bảo hành 1 Tháng
  -CD Rom Samsung 52X new. Bảo hành 6 Tháng
  - Giá 1.650.000 VNĐ

  2.

  -Main Giaga 865 sk 775. Bảo hành 03 Tháng
  -CPU P4 2.8 GHZ sk 775. Bảo hành 03 Tháng
  -DDRam kingston 512 bus 400. Bảo hành 12 Tháng
  -HDD Samsung 80Gb ata new. Bảo hành 36 Tháng
  -Case Power Vaio new. Bảo hành 12 Tháng
  -CD Rom Samsung 52X new. Bảo hành 12 Tháng
  Giá 2.400.000 VNĐ

  3.

  -Main Foxconn G31MV. Bảo hành 36 tháng
  -CPU C ore Duo E22100 . Bảo hành 36 tháng
  -DDRam Dynet 1Gb/800. Bảo hành 36 tháng
  -HDD 120Gb .Bảo hành 36 tháng
  -Case Power CoolerPlus. Bảo hành 12 tháng
  -CD Rom 52X Samsung. Bảo hành 12 Tháng
  Giá 3.355.000 VNĐ

  4.

  -Main Foxconn G31MV. Bảo hàng 36 tháng
  -CPU Core Duo E2210. Bảo hành 36 tháng
  -DDRam Kingston 1Gb/800. Bảo hành 36 tháng
  -HDD 120Gb. Bảo hành 36 tháng
  -Case Power Vietstar. Bảo hành 12 tháng
  -DVD Combo Samsung. Bảo hành 12 tháng
  Giá 3.650.000 VNĐ

  5.

  -Main Asus P5KPL-AMSE. Bảo hành 36 tháng
  -CPU E5200 2.5GHZ. Bảo hành 36 tháng
  -DDRam Dynet 2Gb/800. Bảo hành 36 tháng
  -HDD 160Gb. Bảo hành 36 tháng
  -Case Power GoldenField. Bảo hành 12 tháng
  -DVD Writer Samsung –RW 8-22X . Bảo hành 12 tháng
  Giá 4.800.000 VNĐ

  6.

  -Main Giga G31 ES2C. Bảo hành 36 tháng
  -CPU Core 2 Duo E7400 2.8GHZ. Bảo hành 36 tháng
  -DDRam Kingston 2Gb/800 GHZ. Bảo hành 36 tháng
  -HDD 160Gb. Bảo hành 36 tháng
  -Case Power GoldenField. Bảo hành 12 tháng
  -DVD Writer Samsung-RW 8-22X. Bảo hành 12 tháng
  Giá 5.800.000 VNĐ

  7.
  -Main Giga G41- ES2L. Bảo hành 36 tháng
  -CPU Core 2 Duo E8400 3.0 GHZ. Bảo hành 36 tháng
  -DDRam 4Gb( 2 x 2Gb) bus 800 GHZ. Bảo hành 36 tháng
  -HDD 320 Gb. Bảo hành 36 tháng
  - Case Power GoldenField. Bảo hành 12 tháng
  -DVD Writer Samsung_RW8-22X. Bảo hành 12 thán
  Giá 7.960.000


  Báo Giá Linh kiện:
  -Bàn phím chuột Mitsumi – 125.000 VNĐ. Bảo hành 06 tháng
  -Bàn phím chuột Mitsumi FPT- 200.000 VNĐ. Bảo hành 12 tháng
  -Bàn phím chuột Jupistar- 195.000VNĐ. Bảo hành 12 tháng
  -Bàn phím chuột Triotech- 170.000VNĐ. Bảo hành 06 tháng
  -Màn hình LCD 15”- 1.030.000 VNĐ. Bảo hành 06 tháng
  -Màn hình LCD BenQ15”- 1.550.000. Bảo hành 36 Tháng
  -Màn hình LCD ViewSonic - 2.050.000VNĐ. Bảo hành 24 tháng
  -Màn hình LCD Samsung 17” 743NX- 2.300.000VNĐ. Bảo hành 24 tháng
  -Màn hình LCD 18.5” 943SNX- 2.190.000 VNĐ. Bảo hành 24 tháng
  -Màn hình Acer 18.5” X193HQ- 2.150.000VNĐ. Bảo hành 24 tháng


  Lưu Ý:Liên Hệ Trực Tiếp Mr.SƠN 0973.428.168 , 043.766.2856
  lấy số lượng giá còn giảm

  Add
  :Số 1 Ngõ 1160 Đường Láng - CG – HN ( đối diện cầu Yên Hòa – Đường Láng > Ngõ Chùa Nền )


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).