Bán máy tính để bàn pc giá rẻ bất ngờ

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi adv, 2 Tháng tám 2010.

 1. adv New Member

  CH1:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1119.000đ

  CH2:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 30G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1165.000đ

  CH3:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1255.000đ

  CH4:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1290.000đ

  CH5:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1400.000đ

  CH6:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 120G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1545.000đ
  ==============================================
  CH7:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1170.000đ

  CH8:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1216.000

  CH9:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1305.000đ

  CH10:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 60G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1340.000đ

  CH11:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1450.000đ

  CH12:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1595.000đ
  ==============================================


  CH13:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1289.000đ

  CH14:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 30G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1315.000đ

  CH15:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1.440.000đ

  CH16:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1450.000đ

  CH17:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1550.000đ

  CH18:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 120G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1695.000đ
  ===============================================


  CH19:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1320.000đ

  CH20:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1366.000đ

  CH21:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1460.000đ

  CH22:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 60G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1495.000đ

  CH23:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1610.000đ

  CH24:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1755.000đ

  =================================================

  CH25:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1480.000đ

  CH26:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 30G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1516.000đ

  CH27:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá
  1595.000đ

  CH28:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1650.000đ


  CH29:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1760.000đ


  CH30:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 120G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá
  1895.000đ
  ===============================================


  CH31:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1530.000đ

  CH32:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá
  1566.000đ

  CH33:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1655.000đ


  CH34:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 60G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1690.000đ


  CH35:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1795.000đ


  CH36:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1965.000đ
  ===============================================

  CH1:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1520.000đ

  CH2:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1581.000đ

  CH3:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1640.000đ

  CH4:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1695.000đ

  CH5:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1795.000đ

  CH6:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1870.000đ
  =============================================
  CH1:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1660.000đ

  CH2:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1710.000đ

  CH3:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1790.000đ

  CH4:Main 945CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1815.000đ

  CH5:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1990.000đ

  CH6:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  204.000đ
  ============================================


  CH1:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1820.000đ

  CH2:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1840.000đ

  CH3:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1970.000đ

  CH4:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá1990.000đ

  CH5:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2125.000đ

  CH6:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2140.000đ
  ============================================


  CH1:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1630.000đ

  CH2:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1670.000

  CH3:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1.780.000đ

  CH4:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1.800.000đ

  CH5:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1.870.000đ

  CH6:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2.930.000đ
  =========================================


  CH1:Main 945 CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1755.000đ


  CH2:Main 945 CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1775.000đ

  CH3:Main 945 CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1910.000đ

  CH6:Main 945 CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2190.000đ
  =========================================


  CH1:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1.910.000đ

  CH2:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  1.945.000đ

  CH3:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.gia 2.090.000đ

  CH4:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2.110.000đ
  CH5:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
  2.290.000đ

  CH6:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá 2300.000đ

  ==========================================
  CH1: dual D 2x1.8Ghz / Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,050 Triệu

  CH2: Pentium4 - 3.0Ghz / Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,120 Triệu

  CH3: Dual core 2x2.0Ghz / Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,150 Triệu

  CH4: Dual core 2x2.2Ghz / Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,190 Triệu

  CH5: Dual core 2x2.4Ghz / Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,220 Triệu

  CH6: Dual core 2x2.5Ghz / Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,260 Triệu

  CH7: Dual core 2x2.8Ghz / Main ASUS G31 / Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,440 Triệu

  CH8: Core Duo 2x2.8Ghz / Main ASUS G31 /Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,700 Triệu

  CH9: Core Duo 2x2.93Ghz / Main ASUS G31 /Ram 1G / Hdd 120G giá: 3,800

  CH10: Core 2 Quad 2x2.33Ghz / Main ASUS G31/Ram 1G /Hdd 120G giá: 5,320 Triệu

  CH11: Core 2 Duo 2x3.0Ghz / Main ASUS G31 /Ram 1G /Hdd 120G giá: 5,490 Triệu


  Tặng ổ quang ASUS 52X khi quý khách hàng mua 1 cấu hình trên ! ================================================== ================

  Khách hàng tham khảo thêm Báo giá cây sử dụng Main GIGA ES2C

  CH1: Case dual D 2x1.8Ghz / Main GIGA G31 / Ram1G / Hdd 120G giá: 3.120Triệu

  CH2: Case Pentium4 - 3.0Ghz / Main GIGA G31 /Ram1G / Hdd 120G giá: 3,190 Triệu

  CH3: Case Dual core 2x2.0Ghz / Main GIGA G31 /Ram1G / Hdd 120G giá: 3,230 Triệu

  CH4: Case Dual core 2x2.2Ghz / Main GIGA G31 /Ram1G / Hdd 120G giá: 3,270 Triệu

  CH5: Case Dual core 2x2.4Ghz / Main GIGA G31 /Ram1G / Hdd 120G giá: 3.310 Triệu

  CH6: Case Dual core 2x2.5Ghz / Main GIGA G31 /Ram1G / Hdd 120G giá: 3.340 Triệu

  CH7: Case Dual core 2x2.8Ghz / Main GIGA G31 /Ram1G/ Hdd 120G giá: 3,520 Triệu

  CH8: Case Core 2 Duo 2x2.8Ghz / Main GIGA G31 /Ram1G/ Hdd 120G giá: 3,820 Triệu

  CH9 CPU Core 2 Duo2x2.93Ghz/ Main GIGA G31 /Ram1G / Hdd 120G giá: 3.910 Triệu

  CH10 CPU Core2Quad 2x2.33Ghz /Main GIGA G31 /Ram1G / Hdd 120G giá: 5.450 Triệu

  CH11: Case Core 2 Duo 2x3.0Ghz / Main GIGA G31 /Ram1G/ Hdd 120G giá: 5,600 Triệu

  Tặng ổ quang ASUS 52X
  ==================================================================

  1. Tất Cả Linh Kiện đều được bảo Hành 1 đổi 1 trong vòng 06 tháng ( đối với Linh Kiện Mới )
  2. Tất Cả linh kiện ( Cũ ) được bảo hành 01 đổi 01 trong thời gian bảo hành

  Liên hệ: A.CƯỜNG 098.573.2468 – 0984892394
  Địa chỉ: Số 1/1160 Đường Láng (Cạnh ngã 4 Cầu Giấy) - HN


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).