Bạn đang tìm nước tinh khiêt _ MIRU

Thảo luận trong 'Món ăn, Ẩm Thực HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi jumper, 2 Tháng tám 2010.

 1. jumper New Member

  [FONT=.VnTime]B[/FONT][FONT=.VnTime]n [/FONT]đ[FONT=.VnTime]ang mua n[/FONT]ướ[FONT=.VnTime]c tinh khi[/FONT]ế[FONT=.VnTime]t t[/FONT][FONT=.VnTime]i m[/FONT][FONT=.VnTime]t c[/FONT][FONT=.VnTime]a hàng t[/FONT][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]p hoá? [/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime]Hay t[/FONT][FONT=.VnTime]i m[/FONT][FONT=.VnTime]t c[/FONT][FONT=.VnTime]a hàng bán Ga? [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Ch[/FONT][FONT=.VnTime]t l[/FONT]ượ[FONT=.VnTime]ng và d[/FONT][FONT=.VnTime]ch v[/FONT][FONT=.VnTime] nh[/FONT][FONT=.VnTime]ng n[/FONT]ơ[FONT=.VnTime]i [/FONT]đ[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]ó[/FONT] [/FONT]đ[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]ã[/FONT] th[/FONT][FONT=.VnTime]c s[/FONT][FONT=.VnTime] làm b[/FONT][FONT=.VnTime]n yên tâm ch[/FONT]ư[FONT=.VnTime]a?...[/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Xin gi[/FONT][FONT=.VnTime]i thi[/FONT][FONT=.VnTime]u m[/FONT][FONT=.VnTime]t nhãn hàng n[/FONT]ướ[FONT=.VnTime]c tinh khi[/FONT]ế[FONT=.VnTime]t [/FONT]đ[FONT=.VnTime]ang nh[/FONT][FONT=.VnTime]n [/FONT]đượ[FONT=.VnTime]c s[/FONT][FONT=.VnTime] tin dùng c[/FONT][FONT=.VnTime]a nhi[/FONT][FONT=.VnTime]u công ty và ng[/FONT]ườ[FONT=.VnTime]i dân Th[/FONT][FONT=.VnTime] [/FONT]Đ[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]ô[/FONT].[/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime] ---------N[/FONT]ướ[FONT=.VnTime]c uông tinh khi[/FONT]ế[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]t MIRU----------- [/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime]MIRU - là k[/FONT]ế[FONT=.VnTime]t qu[/FONT][FONT=.VnTime] c[/FONT][FONT=.VnTime]a s[/FONT][FONT=.VnTime] k[/FONT]ế[FONT=.VnTime]t h[/FONT][FONT=.VnTime]p gi[/FONT][FONT=.VnTime] công ngh[/FONT][FONT=.VnTime] s[/FONT][FONT=.VnTime]n xu[/FONT][FONT=.VnTime]t tiên ti[/FONT]ế[FONT=.VnTime]n và kinh nghi[/FONT][FONT=.VnTime]m s[/FONT][FONT=.VnTime]n xu[/FONT][FONT=.VnTime]t lâu n[/FONT]ă[FONT=.VnTime]m.[/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime]MIRU - không ch[/FONT][FONT=.VnTime] [/FONT]đượ[FONT=.VnTime]c tinh l[/FONT][FONT=.VnTime]c mà c[/FONT][FONT=.VnTime] n[/FONT][FONT=.VnTime]p và v[/FONT][FONT=.VnTime] chai c[/FONT]ũ[FONT=.VnTime]ng [/FONT]đượ[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]c thanh trùng.[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime]MIRU - Áp d[/FONT][FONT=.VnTime]ng chính sách bán hàng tr[/FONT][FONT=.VnTime]c ti[/FONT]ế[FONT=.VnTime]p t[/FONT][FONT=.VnTime] nhà s[/FONT][FONT=.VnTime]n xu[/FONT][FONT=.VnTime]t [/FONT]đế[FONT=.VnTime]n t[/FONT][FONT=.VnTime]n tay ng[/FONT]ườ[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]i tiêu dùng.[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime]NHÀ PHÂN PH[/FONT][FONT=.VnTime]I N[/FONT]ƯỚ[FONT=.VnTime]C TINH KHI[/FONT][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]T MIRU[/FONT][/FONT]
  Đị[FONT=.VnTime]a ch[/FONT][FONT=.VnTime] : S[/FONT][FONT=.VnTime] 8 ngõ 463 [/FONT]đườ[FONT=.VnTime]ng H[/FONT][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]ng Hà - HK - HN[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime]Tel : (043) 9323500 Hotline : [/FONT]0946.895.098


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).